به گزارش تبریزمن،آئین افتتاح بزرگترین پروژه ورزشی چمن مصنوعی ابوذر شهرداری منطقه ۳ کلانشهر تبریزبا حضور ، دکتر دبیری ریاست شورای اسلامی کلانشهر تبریز،استاد خاماچی ،عضوشورای اسلامی تبریز،دکتر نجفی شهردار کلانشهر تبریز،اکبری شهردار منطقه ۳ و همچنین جعمی از مسئولین ورزشی استان درزمین چمن مصنوعی فوتبال ابوذر برگزار شد.

دکتر نجفی شهردار کلانشهر تبریز دراین مراسم با بیان این مطلب که ، امروزه ورزش یکی ازمطالبات اصلی شهروندان محسوب می شود، گفت : شهرداری کلانشهر تبریز  در قالب یک نهاد خدماتی، عمرانی، یکی از مهم ترین ماموریت‌های خود را تامین سلامت جسمی و روحی و ارتقاء سطح کیفیت زندگی شهروندان می‌داند و به همین دلیل توسعه ورزش شهروندی را در دستورکار خود، قرار داده ایم .

دکتر نجفی ادامه داد : یکی از مهمترین اقدامات و سیاست‌های شهرداری کلانشهر تبریز درسال‌های اخیر توجه به محلا ت محروم و کمترتوسعه یافته  مناطق است که با افزایش امکانات درشهر تبریز درجهت گسترش سرانه های ورزشی با تحقق شعار ورزش، سلامتی و تندرستی در شهر اولین ها به این شعار جامعه عمل بپوشانیم زیرا در حوزه ورزش در محلات ، ظرفیت‌های قابل تاملی وجود دارد که با گسترش امکانات ورزشی و با استفاده از آنها می‌توان بیش از گذشته در شکوفایی و باروری هر چه بیشتر ورزش، هم در بعد همگانی و هم در بعد قهرمانی به دستاوردهای تاثیرگذاری در شهر تبریز دست‌ یافت.


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :