به گزارش تبریزمن،آتش سوزی گسترده در کوه های سیرا نوادای آمریکا، هزاران خانه را در ایالت کالیفرنیا تهدید می کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :