دیروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پیش نویس قطعنامه کشورهای ۱+۵ مهر تایید زد تا پرونده مسایل گذشته برنامه هسته ای ایران برای همیشه بسته شود و ادعاهای بی اساس درباره فعالیت های کشورمان در این عرصه پایان یابد. این قطعنامه با تمرکز بر آینده به جای گذشته، آغازگر فصل نوینی در همکاری های آتی ایران با آژانس و ۱+۵ است.

به گزارش تبریزمن، گمانه زنی های مربوط به تصمیم گیری نهایی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده کشورمان بیست و چهارم آذرماه (پانزدهم دسامبر) به پایان رسید. دیروز شورای حکام در نشستی که با هدف بررسی و نتیجه گیری گزارش های «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس و نیز پیش نویس قطعنامه ۱+۵ برگزار شد، رای نهایی خود را صادر کرد.

با نگاهی هرچند مختصر به روند مصوبه های بین المللی در مورد پرونده فعالیت های هسته ای کشورمان، تفاوت این قطعنامه با قطعنامه های گذشته آشکارا به چشم می آید؛ قطعنامه ای که به طور کامل پرونده «ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران» (PMD) را بست و پس از ۱۲ سال به عمر اختلاف های انباشته و کهنه هسته ای پایان داد. افزون بر آن، قطعنامه اخیر شورای حکام به لغو همه قطعنامه های پیشین این شورا حکم داد؛ همان ۱۲ قطعنامه ای که طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ در ارتباط با موضوع اجرای پادمان با ایران و نیز مطالعات ادعایی علیه کشورمان به تصویب رسیده بود.

در بند ۹ متن این قطعنامه، بسته شدن پرونده پی. ام. دی با عبارت”close consideration” مشخص شده است. بنابراین کشورهایی که تاکنون از هر ابزاری برای منحرف نشان دادن برنامه هسته ای ایران استفاده می کردند پس از این راهی جز سکوت یا همراهی در پیش نخواهند داشت زیرا در غیر این صورت با واکنش هماهنگ جامعه جهانی روبه رو خواهند شد.

موضوع مهمتر به ادبیات این قطعنامه برمی گردد. در متن قطعنامه اخیر شورای حکام دیگر از واژه ها و عبارت هایی همچون نگرانی و تردید در برنامه هسته ای ایران سخنی به میان نیامده است. حکام آژانس در محتوا و نوشتار اعتراف کردند که هیچ نشانه معتبری از انحراف در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران به دست نیاورده اند.

پس از تصویب این قطعنامه مثبت، دیگر ماموریت چند ساله آمانو در ارتباط با کار روی مسایل گذشته برنامه هسته ای ایران به پایان رسیده است و آژانس با نگاهی به آینده باید با تهران همکاری کند. طبق بند چهارم قطعنامه، پس از این آمانو تنها در خصوص اجرای برجام یا بروز مشکلی خاص در اجرای آن گزارش خواهد داد. همچنین بر اساس این قطعنامه دستور کار تازه ای با عنوان «اجرای برجام و راستی آزمایی و نظارت بر ایران در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت» ایجاد شده است تا همکاری ها در آینده همچنان ادامه یابد.

این قطعنامه نتیجه دستیابی به نقطه مشترکی است که پس از توافق تاریخی تیرماه میان ایران و ۱+۵، تهران و آژانس به آن دست یافتند. این توافق که «نقشه راه برای روشنگری در خصوص موضوع های باقیمانده گذشته و حال در ارتباط با برنامه هسته ای ایران» نام گرفت، زمینه را برای همکاری بیشتر ایران و آژانس و همچنین بازرسی های بازرسان از مرکزهای هسته ای و غیرهسته ای ایران فراهم آورد. بر اساس این توافق بود که آمانو خود بر عملیات نمونه برداری از پارچین نظارت کرد.

اختلاف بر سر پی. ام. دی اما به سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی) برمی گردد. در آن سال سرویس های جاسوسی غربی به ویژه سازمان های اطلاعاتی سیا، موساد و همچنین گروهک منافقین با جمع آوری هزاران عکس و سند ساختگی پرونده ای را با هدف افزایش ایران هراسی و ایران ستیزی ساختند و پروار کردند. پس از آن بود که گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آژانس اتهام های زیادی را بر فعالیت های هسته ای ایران وارد کرد. در این گزارش برای نخستین بار بود که فهرستی تحلیلی از ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های هسته ای ایران ارایه شد.

آژانس مدعی بود بخشی از فعالیت های مربوط به ساخت ابزار انفجاری هسته ای به صورت اقدام های هماهنگ پیش از پایان سال ۲۰۰۳ در ایران انجام شده است. همچنین آمانو ادعا می کرد که برخی فعالیت هایی انحرافی پس از ۲۰۰۳ حتی تا سال ۲۰۰۹ نیز ادامه یافته است؛ ادعاهایی که با مخالفت مقام های کشورمان مواجه شد و هرگز به اثبات نرسید.

شورای امنیت چندی پیش با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ بر ۶ قطعنامه تحریمی خود مهر باطل زد و شورای حکام آژانس نیز در اقدامی مشابه با صدور قطعنامه ای، ۱۲ قطعنامه گذشته خود را لغو کرد. بنابراین، با پایان یافتن مطالعات ادعایی و عادی شدن فعالیت های هسته ای ایران گامی بلند و روبه جلو برداشته شده است.

پس از این دشمنان ایران به ویژه سران رژیم صهیونیستی دیگر نمی توانند با ادعاهای واهی و تکراری برنامه هسته ای کشورمان را خطری برای صلح و امنیت جهانیان معرفی کنند. اگر پرونده پی. ام. دی به هر دلیلی گشوده می ماند دشمنان و رقیبان منطقه ای و جهانی ایران در هر زمانی قادر بودند با غیرصلح آمیز خواندن برنامه هسته ای کشورمان، مانع هایی جدی بر سر راه عادی سازی روابط ایران و جهان قرار دهند؛ مانع هایی که دیروز با گزارش شورای حکام و همچنین آگاهی تیم هسته ای ایران به طور کامل برداشته شد.

در مجموع باید گفت پس از تصمیم دیروز شورای حکام نقشه راه همکاری ایران و آژانس روشن شد و به نتیجه مطلوب و مورد نظر انجامید. بنابراین، تهران تا سه هفته دیگر شاهد اجرای فرایند لغو تحریم های طرف مقابل خواهد بود. از آنجایی که دیگر هیچ قطعنامه تنبیهی در شورای امنیت و نیز در شورای حکام باقی نمانده است می توان به جرات گفت که فصل نوینی از همکاری ایران با آژانس و همچنین ایران با ۱+۵ آغاز شده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :