یکی از دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی صبح امروز پنجشنبه(۲۰ اسفند) در خوابگاه پردیس کرج این دانشگاه خودکشی کرد.
دکتر عزیزالله حبیبی، معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی در ضمن تایید این خبر گفت: هنوز هویت، دلیل و زمان دقیق اقدام به خودکشی این دانشجو مشخص نیست.
وی افزود: همه چیز در دست بررسی قرار دارد و هنوز علت این حادثه مشخص نشده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :