یکی از دانشجویان پسر دانشگاه تبریز دیشب در محوطه خوابگاه های این دانشگاه خودکشی کرده است.

به گزارش تبریزمن، یکی از دانشجویان پسر دانشگاه تبریز دیشب در محوطه خوابگاه های این دانشگاه خودکشی کرده است.

خبر خودکشی این دانشجو را صبح امروز دو تن از دانشجویان به دفتر حفاظت فیزیکی این دانشگاه خبردادند.

به گفته مسئولین دانشگاه این دانشجوی ترم سومی اهل شهرستان اهر و با برادر خود در خوابگاه دانشگاه تبریز هم اتاقی می باشد.

بر اساس تحقیقات و بررسی های انجام شده، مشکلات روحی و افسردگی عامل این اقدام دانشجو بیان شده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :