به گزارش تبریزمن، محمد ایرانپوریان، کاپیتان تراکتورسازان که به دلیل مصدومیت در بازی با راه آهن حضور نداشت، با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت خود در تمرینات گروهی امروز شرکت کرد.

همچنین خالد شفیعی که همانند ایرانپوریان در دو بازی سرخ پوشان حضور نداشت، امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد و مصدومیت وی تا حدودی رفع شده است.

سعید آقایی دیگر مصدوم تراکتوری ها که در بازی راه آهن از ناحیه سر دچار مصدومیت شده بود نیز بدون مشکل در تمرینات شرکت کرد.

IMG_2196 IMG_2310 IMG_2339


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :