به گزارش تبریزمن، تیم فوتبال گسترش فولاد ظهر امروز پس از تمرین سبک راهی فرودگاه شده و به تهران رفت، تیم فوتبال گسترش فولاد در تهران در هتل المپیک این شهر اقامت خواهد کرد.

dsc_0495 copy [1600x1200] dsc_0502 copy [1600x1200] dsc_0505 copy [1600x1200] dsc_0511 copy [1600x1200] dsc_0531 copy [1600x1200] dsc_0546 copy [1600x1200] dsc_0555 copy [1600x1200] dsc_0563 copy [1600x1200] dsc_0574 copy [1600x1200] dsc_0575 copy [1600x1200] dsc_0589 copy [1600x1200] dsc_0657 copy [1600x1200] dsc_0662 copy [1600x1200] dsc_0674 copy [1600x1200] dsc_0691 copy [1600x1200] dsc_0707 copy [1600x1200]


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :