آخرین جلسه شورای شهر تبریز در سال ۹۴ صبح امروز یک شنبه در عمارت شهرداری تبریز برگزار شد.

تبریزمن، سرویس عکس: صبح امروز یک شنبه ۱۶ اسفندماه سال جاری آخرین جلسه شورای شهر تبریز با حضور شهردار تبریز و بیشتر اعضای شورای شهر در عمارت شهرداری تبریز برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :