بهروز شاه آبادی در توضیح این خبر گفت: با توجه به اجرای طرح ممیزی در مناطق ۶ و ۱۰ شهرداری به عنوان مناطق پایلوت و اتمام آن، نیاز به لینک اطلاعات به دست آمده به سیستم شهرسازی به چشم می خورد.

به گزارش تبریزمن، وی ادامه داد: بر این اساس و طبق دستور شهردار محترم جناب آقای دکتر نجفی و مصوبه اخیر، سازمان آمار و فناوری اطلاعات، به عنوان مجری طرح لینک سیستم شهرسازی با همکاری مناطق شهرداری، موظف شد تا ظرف ۴۵ روز آینده، این برنامه را اجرایی سازد و سیستم شهرسازی مناطق دهگانه، بتوانند با استفاده از این سیستم و همچنین بهره گیری از اطلاعات به دست آمده توسط ممیزی املاک مناطق شهر، خدمات دقیق و به مراتب بهتری را به شهروندان ارائه کنند.

مدیر ممیزی شهرداری تبریز با بیان اینکه تاکنون، سیستم های شهرسازی در شهرداری تبریز، قادر به برقراری لینک با دیگر مجموعه های ذیربط نبودند، گفت:  با وجودی که سیستم های شهرسازی ما نقشه محور بوده اند، ولی عدم اتصال به نقشه Gis و آرشیو الکترونیکی، مانع انجام چنین خدماتی بوده است که امیدواریم با انجام لینک مذکور نقیصه های موجود برطرف گردد.

شاه آبادی همچنین از آغاز عملیات ممیزی در دیگر مناطق شهرداری تبریز در آینده نزدیک و با انتخاب پیمانکاران واجد شرایط از طریق انجام مناقصه عمومی خبر داد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :