مقبره الشعرای تبریز این روزها با همت شهرداری تبریز درحال تبدیل شدن به پردیس و مجتمع فرهنگی و هنری بزرگ است.

تبریزمن، سرویس عکس: این مجموعه فرهنگی و ادبی که مدفن کهکشانی از حدود ۴۰۰ شاعر بزرگ آذربایجان و ایران زمین مانند محمدحسین شهریار، خاقانی شیروانی، اسدی طوسی و قطران تبریزی می باشد، چند سالی است در تلاطم تعمیرات و تغییرات قرار دارد و شهرداری تبریز بیش از یک سال است که مدیریت پروژه ایجاد مجتمع فرهنگی و هنری مقبره الشعرا را به دست گرفته است و روند بازسازی این پروژه نیز مثبت است.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :