چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز تقریبا آماده برگزاری مسابقات شده است.

به گزارش تبریزمن، عملیات بازسازی و ترمیم چمن ورزشگاه یادگار تبریز پس از حدود ۵ ماه تقریبا به پایان رسیده اما به نظر می رسد هنوز هم چمن این ورزشگاه شرایط مناسبی ندارد.

این در حالی است که هنوز راهروهای منتهی به ورزشگاه نقص هایی دارد و با وجود آماده شدن چمن باید برخی امور اجرایی دیگر نیز صورت بگیرد تا ورزشگاه برای دیدار تراکتور- صبا آماده شود.

 آخرین وضعیت ورزشگاه یادگار

آخرین وضعیت ورزشگاه یادگار

آخرین وضعیت ورزشگاه یادگار


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :