هیات نظارت بر مطبوعات در ۳ ماهه نخست سال ۹۴ برای ۵۹۴ رسانه مکتوب و الکترونیک مجوز صادر کرد.

1508160307_Origبه گزارش تبریزمن به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، از مجموع ۵۹۴ رسانه ای که طی سه ماه نخست امسال مجوز فعالیت دریافت کردند، تعداد ۳۴۹ رسانه در حوزه مکتوب و ۲۴۵ مجوز در حوزه رسانه های برخط،  پروانه انتشار دریافت کردند.

بنابر این گزارش در بین مجوزهای استانی، استان های آذربایجان شرقی، اصفهان و قم با دریافت ۳۱، ۲۹ و ۲۶ پروانه انتشار بیشترین آمار دریافت مجوز را به خود اختصاص دادند.

تفکیک رسانه های مکتوب از حیث دوره انتشار بدین ترتیب بوده که از مجموع ۳۴۹ رسانه، ۲۵ هفته نامه، ۴۳ دو هفته نامه، ۱۲۶ماهنامه، ۳۵ دوماهنامه، ۹۷ فصلنامه، ۱۸ دوفصلنامه و ۵ رسانه برای انتشار بصورت سالنامه مجوز دریافت کردند.

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تا کنون هیات نظارت بر مطبوعات، ۸ بار تشکیل جلسه داده که با حضور اکثریت اعضای محترم و حضور دائمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

بنابراین گزارش هیات نظارت بر مطبوعات در سال گذشته مجموعا برای ۱۱۶۰ رسانه پروانه انتشار صادر کرده بود.


فروش اینترنتی بلیط برای روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور :

کنسرت موسیقی رضا صادقی در تبریز برگزار می شود

t546456456


 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :