تکلیف سه کمیسیون حساس مجلس از ۱۴ کمیسیون مجلس دهم مشخص شد و آذربایجان‌شرقی تنها در یک کمیسیون صاحب نماینده بوده و در کرسی دیگر نماینده‌ای ندارد.

به گزارش تبریزمن، تکلیف سه کمیسیون حساس امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و صنایع و معادن مجلس از ۱۴ کمیسیون مجلس دهم مشخص شد و آذربایجان‌شرقی تنها در یک کمیسیون صاحب نماینده بوده و در کرسی دیگر نماینده‌ای ندارد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بدون نماینده

ترکیب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در دوره دهم در حالی مشخص شد که از ۱۷ نماینده حاضر استان آذربایجان‌شرقی در مجلس دهم نماینده‌ای در این کمیسیون ندارد.

کمیسیون انرژی بدون نماینده

اعضای کمیسیون انرژی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز مشخص شد که باز استان آذربایجان‌شرقی در این کمیسیون نماینده‌ای ندارد.

فرهنگی و علیزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

اعضای کمیسیون صنایع و معادن دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

در این کمیسیون استان آذربایجان‌شرقی از ۱۷ نماینده حاضر در مجلس دو نماینده به نام‌های محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و رضا علیزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شدند.

آذربایجان‌شرقی با ۱۳ حوزه انتخابیه در مجلس ۱۹ کرسی دارد اما با توجه به ابطال انتخابات اهر و هریس از سوی شورای نگهبان و فوت محمدحسین حسین‌زاده منتخب مردم مراغه در اردیبهشت بر اثر تصادف در حال حاضر ۱۷ نماینده در مجلس حضور دارند.

طبق این گزارش، نمایندگان براساس اولویت بندیشان به عضویت کمیسیون‌های تخصصی درآمده‌اند؛ البته کمیسیون‌هایی که اعضایشان بیش از ۲۳ نفر ظرفیت کمیسیون هستند در جلسه آتی شعب، اعضای مازاد به کمیسیون‌هایی با درخواست عضویت کمتر منتقل می‌شوند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :