باکو قصد دارد درخصوص سفر بدون روادید، با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شود.

به گزارش تبریزمن،  “محمود محمد گولیف،” معاون وزیر خارجه آذربایجان، اعلام کرد این کشور قصد دارد مذاکره با اتحادیه اروپا را در خصوص معرفی نظام مسافرتی بدون روادید آغاز کند.

توافق تسهیل روادید میان آذربایجان و اتحادیه اروپا از سپتامبر ۲۰۱۴ اجرایی شده است و از آن زمان تاکنون هیچ گفت‌وگویی در زمینه لغو روادید میان باکو و اتحادیه اروپا صورت نگرفته است.

گلیف افزود: پس از اجرای موفقیت‌آمیز توافق تسهیل ویزا با اتحادیه اروپا، آذربایجان قصد دارد طرحی به منظور لغو کامل روادید را از این اتحادیه درخواست کند. وی خاطرنشان کرد مسئله تعهد به توافق تسهیل ویزا برای آذربایجان بسیار مهم است، زیرا این کشور به دنبال گام های بعدی برای لغو کامل روادید است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :