رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به عنوان عضو هیات مدیره شهرک های صنعتی کشور انتخاب شدبه گزارش تبریزمن، به نقل از مهر، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسین نجاتی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به عنوان عضو هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منسوب شد.

این برای نخستین بار است که یکی از رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های کشور به عنوان عضو هیات مدیره شهرک های صنعتی ایران انتخاب می شود.

باتوجه به این انتصاب و وجود شهرک صنعتی همچون شهرک سرمایه گذاری خارجی، بعثت (بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه)، سلیمی و شهرک های تخصصی متعدد در سطح آذربایجان شرقی پیش بینی می شود تحولات عمده ای در بالفعل شده بسیاری از ظرفیت های بالقوه موجود در شهرک های صنعتی استان صورت گیرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :