شانزدهمین دوره مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان کشور در مراغه با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

به گزارش تبریزمن، شانزدهمین دوره مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان کشور در مراغه با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

این مسابقه ها در ۱۰ گروه سنی و وزن های مختلف به مدت دو روز در سالن دو هزار نفری مراغه برگزار شد که در آن ۱۶۸ ورزشکار در قالب ۲۵ تیم از ۲۵ استان کشور حضور داشتند.

مسن ترین ورزشکار این مسابقات، اسماعیل قدم گاهی با ۸۳ سال از استان مرکزی بود که توانست در گروه سنی ۸۰ + و در دسته ۸۰ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۴۷ کیلوگرمی در یک ضرب و ۶۰ کیلوگرم در دو ضرب در مجموع ۱۰۷ کیلوگرم و با کسب ۲۸ امتیاز به عنوان قهرمان گروه خود شناخته شود.

نفرات برتر دیگر گروه ها نیز به شرح زیر است:

رده سنی ۷۵ تا ۷۹ کیلوگرم عبدالرحیم صفاری نیا از استان خوزستان در دسته ۵۳ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۵۳ کیلوگرم در یک ضرب و ۶۵ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع ۱۱۸ کیلوگرم قهرمان رده سنی خود شد.

اسماعیل حیدر بیگی از استان کرمانشاه در دسته ۶۳ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۴۰ کیلوگرمی در یک ضرب و ۴۸ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع ۸۸ کیلوگرم قهرمان رده سنی خود شد.

حسین شفیعی از استان گیلان در دسته ۷۳ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۵۰ کیلوگرم در یک ضرب و ۶۰ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع ۱۱۰ کیلوگرم قهرمان این رده سنی شد.

رده سنی ۷۰ تا ۷۴ کیلوگرم عطا الله پورجوادی از استان گیلان در دسته ۶۲ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۵۵ کیلوگرمی در یک ضرب و ۷۰ کیلو گرمی در دو ضرب و مجموع ۱۲۵ کیلوگرم به عنوان قهرمان این رده سنی شناخته شد.

رمضان شیرخانی از استان البرز نیز در دسته ۶۵ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۴۶ کیلوگرم در یک ضرب و ۵۵ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع ۱۰۸ کیلوگرم قهرمان رده سنی خود شد.

حسین میرکی از استان کردستان در دسته ۷۶ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۶۲ کیلوگرم در یک ضرب و ۷۶ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع ۱۳۸ کیلوگرم قهرمان این رده سنی شد.

علی علی‌مرادی از استان کردستان در دسته ۷۹ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۵۷ کیلوگرم در یک ضرب و ۷۰ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع ۱۲۷ کیلوگرم قهرمان رده سنی خود شد.

قربانعلی قهرمانی از استان آذربایجان شرقی در دسته ۸۷ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۶۰ کیلوگرم در یک ضرب و ۸۵ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع ۱۴۵ کیلوگرم قهرمان این رده سنی شد.

رده سنی ۶۵ تا ۶۹ سال محمد دربهشتی از استان هرمزگان در دسته ۵۶ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۴۲ کیلوگرمی در یک ضرب و ۵۳ کیلوگرمی در دو ضرب و مجموع ۹۵ کیلوگرم قهرمان رده سنی خود شد.

احمدعلی هرمزی از استان خراسان رضوی در دسته ۶۲ کیلوگرم در یک ضرب ۶۰ کیلوگرم، در دو ضرب ۷۰ کیلوگرم و در مجموع ۱۳۰ کیلوگرم را بالای سر برد و قهرمان این رده سنی شد.

سیداصغر احمدیان از استان زنجان در دسته ۶۹ کیلوگرم در یک ضرب وزنه ۶۲ کیلوگرم، در دو ضرب ۶۵ کیلوگرم و در مجموع ۱۲۷ کیلوگرم را بالای سر برد و قهرمان شد.

اسلام رزاق پور اسکویی از استان البرز در دسته ۷۷ کیلوگرم، در یک ضرب ۶۵ کیلوگرم، در دو ضرب ۶۵ کیلوگرم و در مجموع ۱۳۰ کیلوگرم را بالای سر برد و قهرمان این رده شد.

تقی برزگر از استان گیلان در دسته ۸۵ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۵۸ کیلوگرمی در یک ضرب، ۶۹ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع با ۱۲۷ کیلوگرم قهرمان شد.

یداله رستمی از استان کرمانشاه در دسته ۹۴ کیلوگرم در یک ضرب ۶۰ کیلوگرم، در دو ضرب ۷۵ کیلوگرم و در مجموع ۱۳۵ کیلوگرم را بالا برد و قهرمان شد.

رده سنی ۶۰ تا ۶۴ سال کاکامراد قشقایی از استان کرمانشاه در دسته ۵۶ کیلوگرم در یک ضرب ۶۵کیلوگرم، در دو ضرب ۹۰ کیلوگرم و در مجموع ۱۵۵ کیلوگرم بالای سر برد و قهرمان رده سنی خود شد.

علی سیردانی از استان هرمزگان در دسته ۵۶ کیلوگرم در یک ضرب ۶۲ کیلوگرم، در دو ضرب ۷۰ کیلوگرم و در مجموع ۱۳۲ کیلوگرم را بالای سر برد و قهرمان شد.

اکرام شرفی از استان ایلام در دسته ۶۹ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۶۱ کیلوگرم در یک ضرب، ۷۷ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع با ۱۳۸ کیلوگرم قهرمان رده سنی خود شد.

یداله باقری از استان اصفهان در دسته ۷۷ کیلوگرم و در یک ضرب ۷۰ کیلوگرم، در دو ضرب ۸۵ کیلوگرم و در مجموع ۱۵۵ کیلوگرم را بالای سر برد و قهرمان شد.

جمشید جندقی از استان تهران در دسته ۸۵ کیلوگرم در یک ضرب وزنه ۷۵ کیلوگرمی، در دو ضرب ۹۳ کیلوگرمی و در مجموع ۱۶۸ کیلوگرمی را بالای سر برد و قهرمان رده سنی خود شد.

محمد سوری از استان تهران نیز در دسته ۹۴ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۷۷ کیلوگرمی در یک ضرب، ۷۸ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع با ۱۵۵ کیلوگرم قهرمان این رده شد.

رده سنی ۵۵ تا ۵۹ سال حمید نصیرزاده از آذربایجان شرقی در دسته ۵۶ کیلوگرم، در یک ضرب ۵۳ کیلوگرم، در دو ضرب ۶۵ کیلوگرم و در مجموع ۱۱۸ کیلوگرم را بالای سر برد و به عنوان نفر اول این رده معرفی شد.

اصغر جعفری از استان تهران در دسته ۶۲ کیلوگرم در یک ضرب با بالا بردن ۷۰ کیلوگرم، در دو ضرب با ۸۵ کیلوگرم و در مجموع با ۱۵۵ کیلوگرم قهرمان این مسابقات شد.

جمشید مصلی نژاد از استان البرز در دسته ۶۹ کیلوگرم در یک ضرب ۸۲ کیلوگرم، در دو ضرب ۱۰۰ کیلوگرم و در مجموع ۱۸۲کیلوگرم را بالای سر برد و قهرمان شد.

احمدعلی قاسم زاده از استان کرمان در دسته ۷۷ کیلوگرم در یک ضرب ۷۵ کیلوگرم، در دو ضرب ۱۰۰ کیلوگرم و در مجموع ۱۷۵ کیلوگرم را بالای سر برد و قهرمان این رده شد.

رده سنی ۵۰ تا ۵۴ سال محمد اسماعیل نهاوندی زاده از استان تهران در دسته ۱۱۵کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۹۰ کیلوگرم در یک ضرب، ۱۳۰ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع با ۲۲۰ کیلوگرم قهرمان شد.

کاظم خداقلی از استان تهران در دسته ۱۰۳ کیلوگرم با بلند کردن وزنه ۱۰۰ کیلوگرم در یک ضرب، ۱۳۲ کیلوگرم در دو ضرب و ۲۳۲ کیلوگرم در مجموع قهرمان این رده سنی شد.

حجت الله اسدزاده از استان آذربایجان شرقی نیز در دسته ۷۵ کیلوگرم در یک ضرب ۹۰ کیلوگرم، در دو ضرب ۱۸۵ کیلوگرم و در مجموع ۱۷۵کیلوگرم قهرمان شد.

محمداسحاق ناروئی از استان سیستان و بلوچستان در دسته ۶۲ کیلوگرم در یک ضرب ۷۰ کیلوگرم، در دو ضرب ۹۰ کیلوگرم و در مجموع ۱۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد و قهرمان شد.

احسان بیاتی از استان اصفهان در دسته ۶۸ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۹۲ کیلوگرم در یک ضرب ، ۱۱۸ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع با ۲۱۰ کیلوگرم قهرمان شد.

اکبر دادگر نوبریان از استان آذربایجان شرقی در دسته ۷۶ کیلوگرم در یک ضرب با ۹۹ کیلوگرم، در دو ضرب ۱۲۶ کیلوگرم و در مجموع با ۲۲۵ کیلوگرم قهرمان رده سنی خود شد.

بهزاد صادقی از استان البرز در دسته ۸۲ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۹۷ کیلوگرم در یک ضرب، ۱۲۱ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع با ۲۱۸ کیلوگرم قهرمان شد.

محمدعلی رحیمی از استان آذربایجان شرقی در دسته ۹۰ کیلوگرم در یک ضرب با ۱۰۲ کیلوگرم، در دو ضرب با ۱۲۰ کیلوگرم و در مجموع با ۲۲۲ کیلوگرم قهرمان رده سنی خود شد.

رده سنی ۴۵ تا ۴۹ سال سیدرضا موسویان از استان اصفهان در دسته ۷۲ کیلوگرم در یک ضرب با ۱۰۲ کیلوگرم، در دو ضرب با ۱۱۸ کیلوگرم و در مجموع ۲۲۰ کیلوگرم قهرمان شد.

علیرضا شیخ اسلامی از آذربایجان شرقی در دسته ۸۴ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۹۶ کیلوگرم در یک ضرب، ۱۲۰ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع با ۲۱۶ کیلوگرم قهرمان رده سنی خود شد.

جواد سمیعی از آذربایجان شرقی در دسته ۹۳ کیلوگرم در یک ضرب با ۱۱۵ کیلوگرم، در دو ضرب با ۱۴۰ کیلوگرم و در مجموع با ۲۵۵ کیلوگرم قهرمان شد.

بهزاد صفری از تهران در دسته ۱۰۲ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۱۲۷ کیلوگرم در یک ضرب، ۱۵۰ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع با ۲۷۷ کیلوگرم قهرمان رده سنی خود شد.

بیژن بختیار دارائی از اصفهان در دسته ۱۱۲ کیلوگرم در یک ضرب ۱۱۵ کیلوگرم، در دو ضرب ۱۳۰ کیلوگرم و در مجموع ۲۴۵ کیلوگرم را بالای سر برد و قهرمان شد.

رده سنی ۴۰ تا ۴۴ سال حسین حمزه ستاد از آذربایجان شرقی در دسته ۵۳ کیلوگرم در یک ضرب ۷۲ کیلوگرم، در دو ضرب ۹۱ کیلوگرم و در مجموع ۱۶۳ کیلوگرم را بالای سر برد و قهرمان رده سنی خود شد.

محمد زارعی از هرمزگان در دسته ۶۱ کیلوگرم با بالای بردن وزنه ۸۰ کیلوگرم در یک ضرب، ۱۰۴ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع با ۱۸۴ کیلوگرم قهرمان شد.

مهدی نظرپور از تهران در دسته ۶۷ کیلوگرم، در یک ضرب ۹۰ کیلوگرم، در دو ضرب ۱۱۰ کیلوگرم و در مجموع ۲۰۰ کیلوگرم قهرمان سنی خود شد.

محمد پارسا نصب از کرمان نیز در دسته ۷۳ کیلوگرم با بالا بردن وزنه ۹۰ کیلوگرم در یک ضرب، ۱۱۰ کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع با ۲۰۰ کیلوگرم قهرمان رده سنی خود در این مسابقه ها شد.

شانزدهمین دوره مسابقه های وزنه برداری پیشکسوتان کشور با همکاری فدراسیون وزنه برداری و اداره ورزش و جوانان مراغه در این شهرستان برگزار شد.

در این دوره از مسابقه ها ۱۶۸ ورزشکار از ۲۵ استان کشور حضور داشتند که تیم آذربایجان شرقی با ۲۲۷ امتیاز به عنوان قهرمان این مسابقه ها شناخته شد.

استان های تهران با ۲۱۱ امتیاز و البرز نیز با ۲۰۳ امتیاز به ترتیب مقام های دوم و سوم این مسابقه ها را کسب کردند.

کمیته انتخاب اعضای تیم ملی وزنه برداری پیشکسوتان ایران، دو روز آینده بر حسب امتیازهای کسب کننده، ورزشکاران را برای حضور در مسابقه های جهانی ۲۰۱۶ آلمان انتخاب می کنند.

این مسابقه ها با عنوان شهدای مدافع حرم و سالروز آزادسازی خرمشهر به مدت دو روز، سوم و چهارم خرداد به میزبانی این شهرستان در سالن دو هزار نفری مراغه برگزار شد.

در این مسابقه ها ۲۳ تیم از استان های کشور در رده سنی پیشکسوتان بالای ۲۵ سال و ۸۱ + با هم رقابت می کنند که برترین های هر وزن به عضویت تیم ملی برای حضور در مسابقه های جهانی ۲۰۱۶ آلمان در می آیند.

شانزدهمین دوره مسابقه های وزنه برداری پیشکسوتان کشور با همکاری فدراسیون وزنه برداری و اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :