ارتش آمریکا قصد دارد هفته آینده برای اولین خودروهای نظامی بدون سرنشین یا خودران خود را در یک بزرگراه در میشیگان با ترافیک عادی آزمایش کند. این فناوری قرار است برای ساخت تانک‌های بدون‌سرنشین مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش تبریزمن، خودروهای زرهی و نظامی خودران می‌توانند بازی را در میدان‌های نبرد تغییر دهند. در آزمایش اخیر ارتش آمریکا کامیون‌های خودران نظامی آزمایش شده‌اند اما به صورت همزمان این فناوری در حال آزمایش روی خودروهای زرهی و تانک‌ها در میدان نبرد است.

این مسئله می‌تواند میزان تلفات را در مناطق درگیری به ویژه در مناطق مانند افغانستان به شدت کاهش دهد. پیش از این آزمایش در یک محیط بازسازی شده صورت گرفته است اما هفته آینده آزمایش این خودروها در بزرگراهی در میشیگان و در شرایط عادی صورت می‌گیرد. در زمان این آزمایش قرار است هیچ تغییری در وضعیت ترافیکی بزرگراه ایجاد نشود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :