تبریزمن، آزمون سراسری سال ۹۵ ، گروه های علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی صبح امروز پنجشنبه ۲۴ تیر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی آغاز شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :