شهردار منطقه سه از اجرای عملیات آسفالت ریزی، زیرسازی خیابانها و معابر اصلی خبر داد.

به گزارش تبریزمن، اکبریشهردار منطقه ، گفت: طرح آسفالت ریزی و زیر سازی اساسی خیابان ها و معابر منطقه که با هدف بهبود وضعیت تردد خودروها و ایمنی در تردد شهروندان و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری و نیز رفع چاله ها و دست اندازهای موجود در سطح معابر عمومی کوچه ها در اثر حفاری های پیاپی و استهلاک آسفالت های قدیمی به صورت گسترده طبق برنامه ریزی درحال اجراست .


وی افزود: طبق این برنامه ریزی ، پارک جنگلی و استراحتگاه یادگار امام ( ره) وکوی لاهیجان در خیابان لاله آسفالت ریزی اساسی صورت گرفته است.


اکبری در پایان گفت:  بیشتر خیابان های اصلی و فرعی حوزه استحفاظی برای آسفالت ریزی وبهسازی ودرزگیری شناسایی شده که در طول مدت زمان کوتاه در دستور کار واجرا  قراردارد.Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :