به گزارش تبریزمن، مدیرعامل سازمان زیباسازی از آغاز بکار اولین کارگاه آموزشی مجسمه های سنگی در تفرجگاه عباس میرزا تبریز خبر داده و هدف از این اقدام را تقویت و پرورش مجسمه سازان بومی اعلام نمود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :