معاون حمل و نقل شهردار تبریز از آغاز عملیات اجرایی پروژه سیستم ثبت عبور از چراغ قرمز و سرعت غیر مجاز خبر داد.

به گزارش تبریزمن، یعقوب وحید کیا ضمن اعلام این خبر افزود: سیستم ثبت عبور از چراغ قرمز و ثبت سرعت غیر مجاز در تقاطع های اصلی شهر، با نصب دکل در بزرگراه پاسداران، نرسیده به جماران و همچنین اجرای فونداسیون نصب دکل در تقاطع های سه راهی ارتش – شهید قاضی طباطبایی ، شریعتی اجرا می شود.

وی افزود: اجرای طرح فوق در راستای اهداف متعددی صورت می گیرد که از آن جمله می توان به آگاهی و ترویج فرهنگ ایستادن پشت خط ایست توسط رانندگان، احترام به حقوق عابرین پیاده و پاکسازی کانال عابر هنگام چراغ قرمز، پاکسازی تقاطع در زمان انتهایی چراغ سبز و عدم عبور خودروها از خط ایست، کاهش تصادفات ناشی از تخلف عبور از چراغ قرمز به دلیل خلوت بودن مسیر در شب و عدم به کارگیری نیروی انسانی در تقاطع های شهری جهت ثبت تخلفات اشاره نمود.

معاون حمل و نقل شهردار تبریز ادامه داد: کنترل و نظارت و مدیریت بر سرعت طرح و سرعت مجاز در شبکه معابر شهری و کاهش تصادفات و حوادث رانندگی با عوامل و علل اصلی سرعت غیر مجاز، از دیگر اهدافی است که با اجرای این طرح محقق خواهد شد.

 گفتنی است این سیستم به صورت هوشمند، تخلفات ناشی از عبور از چراغ قرمز و عدم رعایت سرعت مجاز در تقاطع ها و شبکه معابر اصلی را به صورت اتوماتیک ثبت و پلاک خوانی می نماید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :