چهارمین دوره رقابت های شنای مسافت کوتاه جام سرداران شهید آذربایجان گرامیداشت هفته دولت، انتخابی تیم ملی پسران کشور با حضور ۱۶ تیم از روز یکشنبه در تبریز آغاز شد.

به در این رقابت ها ۱۵ تیم شامل نوشا مازندران، شقیق عصر تهران، بوشهر، مرکزی، کرمانشاه، امیر مرشد البرز، موج تهران الف، موج تهران ب، کردستان، مدرسه شنای یگانه، کیش، آذربایجان غربی، زنجان، اصفهان و آذربایجان شرقی حضور دارند.

این دوره از مسابقه ها در ماده های ۲۰۰ متر آزاد، ۱۰۰ متر کرال پشت، ۵۰ متر قورباغه، ۲۰۰ متر پروانه، ۵۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر کرال پشت، ۱۰۰ متر قورباغه، ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی، ۱۰۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر قورباغه، ۲۰۰ متر مختلط انفرادی، ۱۰۰ متر پروانه، ۵۰ متر کرال پشت، ۱۰۰ متر مختلط انفرادی، ۵۰ متر پروانه و ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی برگزار خواهد شد.

رییس هیات شنای آذربایجان شرقی در نشست هماهنگی و قرعه کشی چهارمین دوره رقابت های شنای مسافت کوتاه جام سرداران شهید آذربایجان انتخابی تیم ملی پسران کشور، گفت: برای چهارمین بار میزبانی این دوره از رقابت ها را در استان بر عهده گرفته ایم که امیدواریم شاهد برگزاری رقابت های بدون نقص باشیم.

ابراهیم فیروزی افزود: تمامی تمهیدات فراهم شدده و از نظر استخر و اسکان مشکلی وجود ندارد و یکی از بهترین استخرهای تبریز در اختیار هیات قرار گرفته است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :