به گزارش تبریز من،عوامل شهرداری منطقه ۷ تبریز با مشارکت شهرداری سردرود در حال آماده سازی پارک مسافر استاد کریمی مراغه ای برای بهره برداری هستند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :