به گزارش تبریزمن، سنگربان تیم فوتبال تراکتورسازی که یکی از نکات قوت این تیم نیز میتوان قلمداد کرد، طبق معمول بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشت و دروازه خود را نیز در این بازی بسته نگهداشته تا همچنان به کلین شیت خود ادامه دهد.

phpThumb_generated_ddthumbnail [1600x1200] phpThumb_generated_thumbnail [1600x1200] phpThumb_generated_thunjljkmbnail [1600x1200] phpThumb_genmmerated_thumbnail [1600x1200] phpThumb_generannnted_thumbnail [1600x1200]


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :