مدیر بحران شهرداری تبریز اعلام کرد که این مدیریت و تمامی سازمان ها و نهادهای مسوول در شهرداری تبریز آماده هستند تا در صورت بروز پدیده ال نینیو، با بحران حاصل از این پدیده مقابله کنند.

به گزارش تبریزمن، مسعود حسن نژاد، ضمن اعلام ان خبر گفت: طبق اعلام کارشناسان هواشناسی، پدیده جوی ال نینو، نوسانات مستقیم اتمسفری در شرق بخش استوایی اقیانوس آرام است.

وی تصریح کرد: در واقع این پدیده، مهم ترین و شاخص ترین رویدادی است که منجر به ظهور نابهنجاری های زرگ آب و هوایی در بسیاری از نقاط جهان می شود.

مدیربحران شهرداری تبریز ادامه داد: در ساده ترین معنا، ال نینو یک رخداد اقلیمی کلان است که در اثر رها شدن انرژی انباشته شده در بزرگترین حوزه اقیانوسی جهان، یعنی جنوب اقیانوس آرام رخ می دهد.

حسن نژاد در مورد تاثیر این پدیده در کشور و استان گفت: بنا به اظهارات کارشناسان هوا شناسی، موج تاثیر این پدیده در استان آذربایجان شرقی، نامحسوس خواهد بود و مناطق جنوبی کشور به دلیل نزدیک بودن به دریا و اقیانوس، اثرات بیشتری از این پدیده را مشاهده خواهندکرد که عمدتا به صورت افزایش مه  ورطوبت است.

وی افزود: با این حال، اگر پدیده جوی ال نینو، در این منطقه و در شهر تبریز بروز کند، اثرات آن در میزان بارندگی ها و بخصوص بارش برف نمایان خواهدشد که در این شرایط هم، مدیریت بحران شهرداری تبریز و سایر سازمان ها و ارگان های وابسته، آمادگی کامل برای مقابله با این شرایط را دارا هستند.

مدیربحران شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز با بسیج کلیه تجهیزات و امکانات خود، همچنین با توانمند سازی نیروها وتقسیم وظایف مربوطه در میان مناطق دهگانه شهرداری، به طور کامل آماده است تا در صورت بروز بحران ناشی از پدیده ال نینو، آن را مدیریت کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :