به گزارش تبریزمن، مهندس حضرتی معاون خدمات شهری واجرائی منطقۀ یک تبریز گفت: با توجه به افزایش میزان بارندگیهای اخیر وبروز مشکلات   عدیده برای همشهریان وبررسی مواد مشابه سال های قبل، خدمات شهری منطقۀ یک تبریز با در نظر گرفتن اصل خدمت وتجربه اقدامات پیشگیرانه از قبیل پاکسازی ولایروبی واحداث کانیوها جهت جلوگیری  از آبگرفتگیهای معابر و انسداد آبروها انجام داده ودر همین راستا اقدامات دیگری در جهت هدایت وجمع آوری ابهای سطحی نیز دست اجرا دارد.


معاون خدمات شهری واجرائی منطقه یک در ادامه افزود:وجود سیلاب وآبگرفتگی معابر از عمده مشکلات کلانشهر تبریز در مواقع بحرانی وبارشهای سیل آسا بوده وشهرداری منطقه  یک  ضمن بررسی موارد مشابه سالهای قبل  توسط اکیپ مجرب اقدام به رفع نواقص واقدامات پیشگیرانه نموده ودر این راستا به نتایج خوبی نیز دست یافته است.


حضرتی افزود:وظیفۀ شهرداری خدمت  رسانی بوده ودر راستای خدمت به همشهریان عزیز وبسترسازی آرامش روحی- روانی وآسایش شهروندان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم گشت.

وی در پایان امادگی کلیه پرسنل واکیپ های خدمات شهری و واحد بحران منطقه اشاره نموده وگفت:کلیه پرسنل خدمات شهری و واحد بحران منطقۀ یک در برابر کوچکترین مسئله ومشکلات ناشی از بارش های سنگین هفته اخیر از آمادگی کامل برخوردار بوده واقدامات پیشگیرانه را بعمل آورده اند واین امادگی در تمام مراحل استمرار خواهد یافت.

شایان  ذکر است خدمات شهری واجرائی منطقۀ یک طی یک عملیات تخصصی اقدام به پاکسازی آبروها-کانیو ها و رفع انسداد شریانهای جمع آوری آبهای  سطحی در منطقۀ یک نموده است و در هفتۀ گذشته نیز عملیات قطع فاضلاب های ورودی به میدان چائی ولایروبی این رودخانه را نیز به اتمام رسانده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :