‘یوکیا آمانو’ مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، تأکید کرد: ایران به تعهدات خود طبق این توافق عمل کرده است.

به گزارش تبریزمن، به نقل از پایگاه خبری آژانس بین المللی انرژی اتمی آمانو امروز دوشنبه در نشست شورای حکام در یک بیانیه مقدماتی گفت:گزارش من در مورد راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران معطوف به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) به اختصارراستی آزمایی و نظارت بر فعالیت هایی را که آژانس در چند ماه گذشته انجام داده را بر می شمارد.

آمانو در این نشست گفت :ایران کماکان تعهدات هسته ای خود در برجام را اجرا می کند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: بعد از آخرین گزارش من، ایران اظهارنامه های خود ذیل پروتکل الحاقی را ارائه داده و آن را تا زمانی که به آن ملحق شود به صورت موقت اعمال می کند. آژانس در حال بررسی اظهارنامه های ایران است.

آمانو ادامه داد: آژانس به راستی آزمایی عدم تخطی مواد هسته ای اعلام شده ازسوی ایران تحت توافقنامه پادمان ادامه می دهد. ارزیابی های مربوط به نبود مواد هسته ای اعلام نشده و اقدام های ابراز نشده ایران ادامه دارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :