به گزارش تبریزمن، در این آیین از خدمات بازنشستگان جهاد دانشگاهی استان و خانواده های جهادگرانی که در سال های گدشته مرحوم شدند و همچنین خبرنگاران ایسنا تجلیل شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :