ائتلاف چتر سفید با شعار “اقتدار، استقلال و کارآمدی” وارد عرصه انتخابات سازمان نظام پزشکی شهر تبریز شد.

تبریزمن، سرویس سلامت:  ائتلاف “چترسفید” با هدف حمایت از حقوق جامعه پزشکی و با شعار اقتدار، استقلال و کارآمدی سازمان نظام پزشکی تبریز پا به صحنه انتخابات هیات مدیره جدید می گذارد تا بتواند با رأی اعضای جامعه پزشکی این کلان شهر، نسبت به ارتقای جایگاه جامعه پزشکی شهر اولین ها اقدام نموده و خدمات شایسته و در خور شأن طبیبان را به انجام رساند.

ترکیب ائتلاف چتر سفید برای حضور در انتخابات نظام پزشکی تبریز به ترتیب زیر می باشد:

دکتر شهرام دبیری
دکتر علیرضا رحیمی
دکتر سیمین تقوی
دکتر محمدرضا اهرابی
دکتر علی هاشم زاده
دکتر بهرام صمدی راد
دکتر علیرضا روحانی
دکتر همایون فهیمی
دکتر محمد رضا ریاحی
دکتر علی بهکام راد

photo_2017-07-17_17-28-01

photo_2017-07-17_17-19-51

photo_2017-07-17_17-18-45

photo_2017-07-17_17-11-14

photo_2017-07-17_17-11-11

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :