به گزارش تبریزمن،تماشای ابرهای یکی از بهترین سرگرمی های آخرهفته های بهار و تابستان است، روی چمن ها دراز بکشید، آنها را تماشا کنید، تصور خود را اندکی به کار بیندازید و ببینید ابر سرگردانی که روبروی شماست واقعا یک ابر است یا یک اژدها، پرنده یا هرچیز دیگر! تمایل ما به دیدن صورت ها یا تصاویر دیگر در اشیای تصادفی پاریدولیا نام دارد. به ابرهای زیر نگاه کنید، شما در آنها چه می بینید؟

ابرهای شگفت انگیز!

اژدها

ابرهای شگفت انگیز!

اقیانوس

ابرهای شگفت انگیز!

سگ

ابرهای شگفت انگیز!

انفجار ابر

ابرهای شگفت انگیز!

وال

ابرهای شگفت انگیز!

ابرهای شگفت انگیز!

ابرهای شگفت انگیز!

اژدها و آتش

ابرهای شگفت انگیز!

شیپور


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :