گسترش روابط تجاری بین اتحادیه اروپا و ایران نه تنها به نفع تهران است که در صدد بازسازی اقتصاد خود پس از لغو تحریمها است بلکه اروپایی ها نیز سود سرشاری از این روابط خواهند برد چرا که هنوز زیر بار فشار بحران اقتصادی هستند که از سال ۲۰۰۹ در این بلوک آغاز شده است .

به گزارش تبریزمن، این بخشی از مقاله اقتصادی است که روز پنجشنبه در پایگاه اینترنتی المانیتور چاپ شده و در مقدمه به اظهارات فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در مورد علاقه این بلوک ۲۸ عضوی برای تبدیل شدن مجدد به شریک اصلی تجاری ایران اشاره شده است .

در این مقاله آمده است در حالی که ایران مصمم است در دوران پسا تحریم اقتصاد لطمه خورده اش از تحریم ها را طی دهه گذشته بازسازی کند ، اتحادیه اروپا هنوز از بحران سال ۲۰۰۹ خارج نشده و گسترش مناسبات اقتصادی با ایران برای هردو طرف سودمند خواهد بود.

یک دیپلمات ارشد سابق ایران به شرط عدم افشای هویت خود به المنیتور گفت : توسعه مناسبات برای تهران و اتحادیه اروپا هردو به ضرورت تبدیل شده است .

وی افزود :’ مناسبات اقتصادی با اروپا از لحاظ توسعه برای ایران یک مزیت محسوب می شود و نسبت به رابطه با امریکا کمتر مسئله ساز است . رویکرد اروپا به ایران تا آنجا که به امنیت تامین انرژی مربوط می شود یک رویکرد استراتژیک ، بلند مدت بوده و هست چرا که این قاره گزینه بهتری برای جایگزین ساختن منابع نفت و گاز ایران نذارد. ‘

این دیپلمات سابق تاکید کرد که برای ایران ‘ دسترسی به بازارهای اروپا و استفاده از فن آوری پیشرفته ریشه های تاریخی داشته و یک گزینه اقتصادی است . ‘

روابط ایران و اتحادیه اروپا به سال ۱۹۶۳ برمی گردد . پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ ، این رابطه باوجود فراز و فرودها حفظ شده است.

در این مقاله به بخشی از این فراز و فرودها و تاثیر آن بر حجم روابط تجاری دو طرف اشاره شده و آمار و ارقامی در مورد میزان همکاری های اقتصادی بروکسل و تهران در دوران زمامداری روسای جمهوری مختلف از بدو انقلاب اسلامی ارائه شده است .

به طور مثال در مقاله ، چرخش ایران به سمت شرق پس از پیوستن اتحادیه اروپا به امریکا در اعمال تحریم ها و برقراری روابط تجاری با جین و هند از جمله این فرودها ذکر و تاکید شده است که پشت کردن تهران به غرب در این دوران یک اقدام طبیعی بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :