به گزارش تبریزمن، آئین واگذاری رسمی مجموعه های ورزشی امام رضا (ع) و شهید کاظمی به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس صبح امروز دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران در برج میلاد تهران برگزار شد.

1999404_photo_2016-02-15_12-39-34 1999405_photo_2016-02-15_12-39-52 1999406_photo_2016-02-15_12-39-52 1999407_photo_2016-02-15_12-40-03 1999408_photo_2016-02-15_12-40-03 1999409_photo_2016-02-15_12-40-00 1999410_photo_2016-02-15_12-40-24 1999411_photo_2016-02-15_12-40-30 1999412_photo_2016-02-15_12-40-51 1999413_photo_2016-02-15_12-40-33 1999414_photo_2016-02-15_12-40-55 1999415_photo_2016-02-15_12-40-58 1999416_photo_2016-02-15_12-41-01 1999417_photo_2016-02-15_12-41-04 1999418_photo_2016-02-15_12-41-08 1999419_photo_2016-02-15_12-41-14 1999420_photo_2016-02-15_12-41-24 1999421_photo_2016-02-15_12-41-28 1999422_photo_2016-02-15_12-41-31 1999423_photo_2016-02-15_12-41-35 1999424_photo_2016-02-15_12-41-38 1999425_photo_2016-02-15_12-41-41 1999426_photo_2016-02-15_12-41-44 1999427_photo_2016-02-15_12-41-47 1999428_photo_2016-02-15_13-00-28

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :