به گزارش تبریزمن، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان برای پاسخگویی به سوال ۶ نماینده راهی مجلس شد.

ایرانپور نماینده مبارکه، پشنگ نماینده خاش، سامری نماینده خرمشهر، بشیری نماینده پاکدشت، آصفری نماینده اراک و کائیدی نماینده پل‌دختر ۶ نماینده‌ای هستند که گودرزی باید به سوالات آنها پاسخ دهد.

گودرزی همراه با خادم و مدبر برای پاسخگویی به مجلس رفته است. سوالات نیز درباره موضوعاتی همچون پروژه‌های نیمه‌تمام، بی‌توجهی به حوزه جوانان و اتفاقات آخرین بازی لیگ است.

به نقل از فارس، بعد از این جلسه، گودرزی و مناف هاشمی معاون مالی وزارت ورزش در کمیسیون برنامه و بودجه نشستی را خواهند داشت.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :