اتفاقاتی در بازی دبیری و گیتی پسند افتاد که برای هر ورزش دوستی یاد بازی معروف و جنجالی تراکتورسازی و نفت تهران زنده می کند

به گزارش تبریزمن، امروز در بازی دبیری و گیتی پسند اصفهان در حالی که بازی ادامه پیدا می کرد خبر  پیش افتادن مس سونگون  از حریف خود در سالن پیچید و تماشاگران  شعار دبیری حمله کن مس گل زده را سر دادند که ناگهان از  vip سالن علوم پزشکی خبری آمد که بازی مس سونگون همچنان مساوی است

این موضوع درحالی بود که خبر گل مس سونگون صحیح بوده و اتفاقات مشابه ورزشگاه یادگار امام در سالن علوم پزشکی رخ داد


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :