شهردار منطقۀ یک تبریز از اتمام عملیات مقاومسازی و ترمیم، بهسازی قطعه پنجم بزرگراه پاسداران خبر داد.

به گزارش تبریزمن، مهدی یوسفی گفت: بهسازی و مقاوم سازی اتوبان پاسداران به طول ۲کیلومتر در قطعه پنجم با اتمام زیرسازی و مقاوم سازی وارد مرحلۀ نهایی شده است.

وی یا بیان این‌که تا پیش از این عملیات، فرسودگی بستر و زیرسازی نامناسب این مسیر، موجب بروز خسارات متعدد می‌گردید، اضافه کرد: بعد از اجرای آسفالت تراشی و خاکبرداری عمقی، زیرسازی، بتن ریزی، تسطیح، زهکشی و مقاوم سازی بزرگراه پاسداران به طول ۲کیلومتر از آخر شهید بهشتی به طرف ایده لو در باند شمالی به مرحلۀ اجرا در آمده است.

شهردار منطقه یک تبریز با  اشاره به مراحل اساسی تکمیل این پروژه علی رغم بارش های اخیر و برودت هوا گفت: عملیات آسفالت رویۀ اساسی این طرح آغاز و بعد از گاردریل گذاری، خط کشی و نرده کشی حاشه بزرگراه، این پروژه طی روزهای آتی افتتاح خواهد شد.

شهردار منطقۀ یک تبریز در ادامه با اشاره به اهمیت این طرح  افزود: این طرح به جهت کاهش بار ترافیکی منطقه، سهولت در عبور و مرور و کاهش میزان تصادفات در شریان حیاتی شهر، نقش کلیدی داشته و ازجمله طرحهای اساسی مورد تاکید شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز به شمار می‌رود.


 

 


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :