اتوبوس های دوزیست تورنتو مردم و توریست های خارجی را به تماشای این شهر می برند

به گزارش تبریزمن،کمپانی Hippo Tours سه دستگاه از این اتوبوس ها دارد که هم در آب حرکت می کنند و هم در خشکی.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :