اتوبوس سلامت شهروندی که به همت اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز ترتیب یافته است، در باغ گلستان مستقر شد و به شهروندان خدمات مختلف غربالگری سلامت ارائه شد.

تبریزمن، سرویس چند رسانه ای؛ همزمان با فعالیت اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری در محلات مختلف شهر تبریز، فرماندار تبریز نیز از خدمات اتوبوس سلامت شهروندی بازدید کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :