اتوبوس سلامت شهروندی که به همت اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز ترتیب یافته است، در پارک آنا قطران تبریز مستقر شد و به شهروندان خدمات مختلف غربالگری سلامت ارائه شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: همزمان با فعالیت اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری در محلات مختلف شهر تبریز، اتوبوس سلامت شهروندی درپارک آنا قطران تبریز مستقر شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :