اتوبوس شادی با استقرار در پارک جنگلی صائب تبریزی و اجرای برنامه های متنوع تفریحی، میزبان کودکان بود و به اجرای برنامه های مفرح آموزشی پرداخت.

به گزارش تبریزمن، از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی این منطقه، پنچمین برنامه اتوبوس شادی با اجرای های متنوع نشاط آور میزبان کودکان و اهالی کوی سهند و دادگستری بود و با اجرای برنامه های آموزش شهروندی با مفاهیم حفظ پاکیزگی فضاهای سبز شهری، حفظ و نگهداری صحیح از فضاهای پارک ها و … اجرا شد.

این گزارش می افزاید: پنجمین برنامه اتوبوس شادی در پارک جنگلی صائب تبریزی با نمایش عروسکی، موسیقی و شعبده بازی برای کودکان به اجرا درآمد و ساعات مفرحی برای آنان فراهم آورد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو حاکیست: معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه دو تبریز در نظر دارد سایر برنامه های متنوع اتوبوس شادی را در مجتمع های مسکونی، محلات و پارک های سطح حوزه منطقه تا پایان شهریورماه به اجرا درآورد.

شایان ذکر است: شهروندان حاضر در اجرای برنامه از دکتر عباس عادلی شهیر شهردار منطقه دو تبریز به خاطر اجرای برنامه متنوع اتوبوس شادی، قدردانی کردند.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :