دکتر داود بهرا شهردار منطقۀ یک تبریز گفت:طرحهای کلان اجرائی شده در سطح منطقه با نگاه توسعه محور وبر اساس نیاز سنجی های کارشناسی شده بوده و در راستای ارائه خدمات مبتنی بر توسعۀ متوازن شهری وبرنامه ریزی مدون بنا نهاده گردیده ودر حال حاضر به سرعت هر چه تمامتری در حال پیشرفت می باشند.

به گزارش تبریزمن، شهردار منطقۀ یک تبریز گفت: اجرای پروژه های کلیدی سطح منطقه در راستای سیاستهای عمرانی و خدماتی و جهت کسب رضایتمندی شهروندان بوده و قطعاً اجرای سریع پروژه های در دست اجرا از سوی شهرداری رضایت شهروندان را در پی خواهد داشت و این مهم جز برنامه های اصلی شهرداری محسوب می گردد.

دکتر بهرا افزود: پیشرفت قابل توجهی در اجرای چندین پروژه اساسی از جمله احداث روگذر جانبازان-احداث زیرگذر گلپارک و مسیرگشائی ۴۵ متری انقلاب و همچنین ترمیم و مقاوم سازی و بهسازی اتوبان پاسداران حاصل شده و شاهد پیشرفت سریع پروژه های عمرانی سطح منطقه هستیم که امیدواریم با اتمام این پروژه ها شاهد کاهش بار ترافیکی منطقه و زیباسازی عمرانی وتوسعۀ شهری باشیم.

شهردار منطقۀ یک تبریز با تاکید بر اصل مدیریت توسعه محور گفت: نظارت کارشناسانه بر اجرای صحیح پروژه ها و همچنین مدیریت مبتنی بر توسعه محوری وکیفی سازی طرحهای اجرائی وکلیدی نشان از نظارت دقیق داشته و با تمام توان در اجرای کلیۀ طرحهای در دست اجرا و اتمام پروژها نظارت ومدیرت خواهیم نمود وقطعاً هیچ امری نمی تواند ما را از وظایف نظارتی ومدیریتی خودمان سلب نموده و از این مقولۀ مهم باز دارد.

وی در پایان اضافه نمود:پروژه های کلیدی در سطح منطقه یک با سرعت هر چه تمامتر در حال پیشرفت بوده وچندین پروژه دیگر  نیز در آستانه بهره برداری می باشد.

گفتنی است از سوی شهرداری منطقه یک تبریز پروژه های بزرگ و کلیدی در حال اجرا بوده که می توان در صورت تحقق و اتمام این پروژه ها چشم اندازی از زیبائی و توسعۀ عمرانی شهر را متصور گشت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :