توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز اجرای طرح «همیار پاکبان» آغاز شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای؛ در این طرح آموزش مدیریت پسماند برای ۵۰ هزار دانش آموز تبریزی انجام می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :