شهردار منطقه ۶ تبریز گفت: آسفالت اساسی و کانال کشی خیابان راه آهن آغاز شده و به زودی به اتمام می رسد.

به گزارش تبریزمن، فرهاد روشنی گفت: آسفالت اساسی و کانال دوبل با پوشش بتنی در مسیر خیابان راه آهن حد فاصل تقاطع خطیب و دامپزشکی تا میدان راه آهن اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: عملیات آسفالت اساسی خیابان راه آهن به حجم یک هزار و ۳۰۰ تن و متراژ یک هزار متر با ۱۲۰ درصد پیشرفت انجام می شود.

روشنی ادامه داد: همچنین عملیات اجرای کانال دوبل این مسیر به منظور هدایت آبهای سطحی به حجم ۶۷۰ متر مکعب و متراژ ۹۷۰ متر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: عملیات آسفالت اساسی و کانال کشی مسیر خیابان راه آهن حد فاصل تقاطع خطیب و دامپزشکی تا میدان راه آهن با ۹ میلیارد ریال اعتبار اجرایی گردیده است.
Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :