عضو شورای عالی نظام پرستاری، گفت: قانون تعرفه گذاری به تنهایی به وسیله وزارت بهداشت قابل اجرا نیست.

به گزارش تبریزمن، دکتر عباس عباس زاده با بیان اینکه اساسا مشاغلی مانند پزشکی و پرستاری مشاغل الهی هستند، گفت: وقتی فردی بیمار و مضطر می شود، در نهایت درد و گرفتاری خود را با خدا مطرح می کند و در واقع شفا دهنده خداوند است لیکن در حوزه سلامت واسطه فیض و شفای الهی، پزشک و پرستار است و این موضوع موقعیت ممتاز و برجسته ای را به این مشاغل می دهد.

وی در خصوص جو سازیها و بداخلاقیهای اخیر در حوزه جامعه پرستاری و دامن زدن به تقابل میان گروه های پزشکی گفت: بی انصافی است که مشاغل الهی را در سطح مسایل حاشیه ای و مادی تنزل دهیم تا جایی که در حوزه رقابت مالی به جان هم بیفتیم.

اخلاق در حرفه پزشکی و پرستاری حرف اول را می زند

عباس زاده گفت:  وقتی در مورد اخلاق حرفه ای صحبت می شود اولین مثالی که به ذهن می رسد طبابت و مریض داری است که والاترین مصادیق اخلاق حرفه ای را می طلبد.

وی با تاکید بر اینکه اخلاق در حرفه پزشکی و پرستاری حرف اول را می زند، تصریح کرد:  اگر اخلاق نباشد علم پزشکی و پرستاری و هیچ جمعیت پرستاری قابل محاسبه نیست و ارزشی ندارد.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به صحبتهای اخیر وزیر بهداشت در حوزه پرستاری گفت: سخنان دکتر هاشمی  بیش از آن که جنبه اداری و اجرایی داشته باشد بیشتر این پیام را به جامعه پرستاری می دهد که مبادا از اصول حرفه ای تخطی کنیم و بقیه مسایل قابل حل و بررسی است.

مشکلات را در فضای اخلاقی بررسی کنیم

عباس زاده خاطرنشان کرد: اگر در یک فضای اخلاقی قرار بگیریم به خوبی می توانیم مسایل را بررسی کنیم و بهترین راهکارها را شناسایی کنیم.

وی با بیان اینکه به اعتقاد جامعه پرستاری بهترین راه حل در پرداخت عادلانه به پرستارها اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات است گفت: وزیر بهداشت نیز خواسته اند که این قانون اجرا شود و البته این قانون پیچیدگیهای مربوط به خودش را دارد و اگر ساده بود ظرف ۸ سال گذشته حتما اجرا شده بود.

عباس زاده گفت: معتقدیم همه دولتها نیتشان این بوده که قانون تعرفه گذاری خدمات را اجراکنند و این مشکلات و پیچیدگیها همتی می خواهد که برطرف شود و وزیر بهداشت نیز عزم کرده اند که مشکلات را برطرف کنند.

قانون تعرفه گذاری به تنهایی به وسیله وزارت بهداشت قابل اجرا نیست

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی در عین حال خاطرنشان کرد: قانون تعرفه گذاری به تنهایی به وسیله وزارت بهداشت قابل اجرا نیست و اگر مجلس شورای اسلامی پیش بینی بودجه لازم را برای اجرای این قانون کند و اراده اجرای این قانون را داشته باشد می تواند به بهبود عادلانه پرداخت ها به پرستاران کمک کند و در واقع مشکل اصلی عدم اجرای این قانون، نبود بودجه است.

عباس زاده همچنین به نقش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمانهای بیمه گر در این خصوص اشاره کرد و گفت: گرچه وزارت بهداشت سهم بیشتری برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری دارد و باید متولی این کار شود ولی همه دستگاه ها و نهادها نیز باید برای اجرای این قانون هاهنگ شوند، به هر حال سازمان های بیمه گر علاقه مند نیستند که حوزه پوشش بیمه ها را افزایش دهند.

وی در ادامه به کار تیمی در مراقبت از بیماران اشاره کرد و گفت: مراقبت از بیمار به تنهایی مربوط به پرستاران نیست و این گونه نیست که اگر کارشناس پرستاری تربیت می کنیم انتظار داشته باشیم که همه مراقبتهای لازم بیمار به تنهایی توسط پرستار انجام شود.

عضو شورای عالی نظام پرستاری توضیح داد: بیمار در بیمارستان به انواع نیازهای مراقبتی اولیه و ابتدایی مانند تامین نظافت، بهداشت و تغذیه و مراقبتهای پیچیده مانند مانتیتورینگ سیستم قلبی و تنفسی و احیای قلبی و ریوی نیاز دارد که انجام همه این اقدامات نیاز به انگیزه ، علاقه ، مهارت و علم دارد.

ضرورت تفکیک و سطح بندی خدمات مراقبتی پرستاران

عباس زاده در خصوص طرح بکارگیری نیروهای کمک پرستار به منظور انجام همه نیازهای مراقبتی بیمار و جبران کمبود پرستار در کشور گفت: اگر حوزه خدمات مراقبتی را به مراقبتهای سطح پایه و اول و مراقبتهای عمومی و تخصصی تفکیک نکنیم، وقت زیادی از پرستار صرف درخواستهای اولیه و عمومی که مردم و مریض دارند، می شود و او فرصت انجام کارهای اولویت دار و مهم مریض که برای بازگشت سلامتی مریض ضروری است را ندارد.

وی یکی از مهمتری مشکلات حوزه پرستاری را تعداد زیاد  بیمار نسبت به پرستار کمبود شدید و نیز نیروهای کمکی عنوان کرد و گفت:  این مشکل در بسیاری از بیمارستانهای کشور وجود دارد لذا پرستاران برای اینکه اولویتها و نیازهای مراقبتی مهم بیمار را انجام دهند از ارایه خدمات اولیه مورد نیاز به مردم باز می مانند و این موضوع باعث نارضایتی مردم می شود.

عباس زاده تاکید کرد : اتفاقا جامعه پرستاری و اساتید این حوزه باید به فکر رفع و جبران این نقص و کمبود در حوزه پرستاری بیفتند و  وقتی طرحی برای تکمیل رده ها و تیم پرستاری داده می شود نباید بدون مطالعه و اطلاع کامل، در افکار عمومی این دغدغه را ایجاد کنیم که این نیروها می خواهند جایگزین پرستاران شوند و قضاوتهای اینچنینی صحیح نیست.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: در بررسی سیستم خدمات پرستاری قریب به اتفاق کشورها نیز کارشناس پرستار کاردان و بهیار با عناوین مشابهی در رده های پرستاری قرار دارند.

به حسن نیت مسئولین وزارت بهداشت اعتماد کنیم

عباس زاده تاکید کرد: در حوزه تربیت نیروی کمکی باید به صداقت و حسن نیت کسانی که در وزارت بهداشت مسولیت حوزه پرستاری را دارند اعتماد داشته باشیم.

وی یادآور شد: بکار گیری نیروهای کمک پرستار در شورایعالی نظام پرستاری و ارگانهایی که خودمان اعضای آن را انتخاب کرده ایم مطرح و توسط افراد دلسوز حوزه پرستاری کارشناسی شده است و نباید در جامعه القای شبهه کنیم که این طرح برای جایگزین کردن نیروهای پرستاری است.

افزایش ظرفیت تربیت کارشناس پرستاری

عباس زاده افزود: از طرفی می بینیم در حوزه تربیت کارشناس پرستاری نیز نه تنها کاهشی صورت نگرفته بلکه افزایش ظرفیت را در دانشکده های پرستاری داریم پس چطور ممکن است که تصور کنیم این افراد می خواهند جایگزین پرستاران شوند که در این صورت باید ظرفیت پرستاران کاهش پیدا می کرد.

وی تصریح کرد: خدمات همکاران پرستاری سراسر کشور که با وجود کمبود نیرو خدمات مطلوبی را به بیمارن می دهند واقعا جای تقدیر دارد و از آنان می خواهیم به مسئولین خود در وزارت بهداشت اعتماد داشته باشند و با روحیه همیشگی که ناشی از اتکاء و امید به خداوند است کارشان را ادمه دهند.

مشاور معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: راهکار حل مشکلات پرستاری این است که موضوعات را علمی و منطقی بررسی کنیم و امیدواریم مطالبات جامعه پرستاری محقق شود .

وی خاطرنشان کرد: سیاه نماییها و القاهای جو ناامیدی و بی اعتمادی در جامعه، خواست گروههای خدوم پرستاری و افراد دلسوز جامعه پرستاری نیست و جامعه پرستاری باید نسبت به اینگونه موارد بی اعتنا باشند و همانطوریکه تا به حال خدمات خداپسندانه ای را به مردم ارایه داده و موجب سربلندی جامعه پرستاری در بین کشورهای دنیا شده است در آینده هم همین مسیر را ادامه دهد.

عباس زاده در ادامه گفت: همکاران پرستاری، علم ، تحصیلات و مهارتشان را برای مراقبت از بیماران روز به روز افزایش دهند و در مقابل آن، مهمترین چیزی که به دست می آورند رضایت خداوند است.

وی در پایان با بیان اینکه اخلاق حرفه ای در جامعه پرستاری تا به امروز زبانزد و الگوی سایر گروههای اجتماعی بوده است گفت: امیدواریم روحیه و اخلاق حرفه ای نیکوی جامعه پرستاری به دلیل برخی از رفتارهای نابه جای معدود افرادی خدشه نبینید  و همچنان جامعه پرستاری با افتخار به خدمات خود ادامه دهد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :