مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی گفت: قانون جدید مالیات‌های مستقیم از اول سال‌جاری اجرا می‌شود که تغییرات قابل توجهی در برخی مواد قانونی آن به وجود آمده است.

به گزارش تبریزمن، رسول رسولی اظهار داشت: یکی از تغییرات مهم، حذف ماده ۱۰۴ قانون قبلی است که مربوط به کسر ۳ درصد مالیات تکلیفی از دریافت‌کنندگان وجوه بود.

وی افزود: با حذف این ماده، از اول سال ۹۵ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و تمام اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیا‌های مستقیم قبلی، مکلف نیستند که ۳ درصد مالیات تکلیفی علی‌الحساب از دریافت‌کنندگان وجوه را کسر کنند.

رسولی گفت: با تمدید اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم، نرخ مالیات بر ارزش افزوده تغییر نیافته و همان ۹ درصد است که افراد مشمول فراخوان‌های قبلی سازمان مالیاتی کشور باید نسبت به دریافت و واریز آن به حساب‌های مربوطه اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان خاطرنشان کرد: قانون جدید مالیاتی با رویکرد شفافیت اقتصادی و افزایش خود اظهاری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی طراحی شده و امید است با اجرای آن شاهد عدالت مالیاتی، افزایش رفاه عمومی و رضایتمندی در بین مردم باشیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :