مدیرعامل سازمان زیباسازی از اجرای یک نقاشی دیواری دیگر در دیواره ساختمانی در خیابان ۱۷شهریور خبر داد.

به گزارش تبریزمن، علی فرخی ضمن اعلام این خبر گفت: هدف از اجرای چنین نقاشیهای دیواری در سطح شهر، جلوه بخشیدن به سیمای بصری شهراست و سازمان زیبا سازی به عنوان متولی زیبایی و جاذبه محیط های شهری، بر آن است همانند این پروژه، دیوارهای سیمانی ساختمانهای بلند شهر را منقش به تصاویر گرافیکی زیبا نماید.

وی در ادامه از ایجاد نقاشی دیواری بر روی دیوارهای برج های بلند شهر خبر داد و افزود: طی ماههای اخیر توافقاتی با مالکین برخی از ساختمانهای بلند شهر حاصل شده تا سازمان زیباسازی نسبت به نقاشی دیواری این برج ها اقدام نماید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :