مدیر واحد زیباسازی شهرداری منطقه هشت از تکمیل نقاشی دیواری مسگره‌بازار در ابتدای خیابان دارایی خبر داد.

به گزارش تبریزمن، حسین پور ضمن اعلام خبر فوق افزود : این اقدام به منظور افزایش زیبائی های بصری منطقه همگون با بافت تاریخی شهر بوده است.

وی اضافه کرد: در این نقاشی دیواری ، شغل مسگری که از مشاغل قدیمی بازار تاریخی تبریز است به صورت سه بعدی به تصویر کشیده شده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :