رئیس بانک مرکزی احمدی نژاد از عدم همکاری احمدی نژاد با تبدیل ۷٫۵میلیارد دلار دارایی ایران به ارزی غیر از دلار خبر داد.

به گزارش تبریزمن، طهماسب مظاهری در مصاحبه با سایت نسیم، اظهار کرد: همیشه ذخایر بانک مرکزی در بانک های مختلف و به اشکال مختلف نگهداری می شد. از زمانی که مقرر شده و آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا بلکه از دستبرد آمریکا مصون بماند.

وزیر اقتصاد دولت اصلاحات گفت : بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد. بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند.

مظاهری افزود : رقمی که به صورت ذخایر دلاری تحت اختیار آمریکا متوقف است، نزدیک به هفت و نیم میلیارد دلار است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت : آن زمان احمدی نزاد اعتقاد داشت که این تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیستند و به همین دلیل نیز در زمینه تبدیل ذخایر ارزی به سایر واحدهای ارزی آنطور که باید همکاری نکرد .

سیف نیز در روزهای اخیر گفته بود، در دولت احمدی نژاد بر سر انتقال دارایی های ایران به کشور،احمدی نژاد با کاغذپاره خواندن قطعنامه ها،باعث هزینه های سنگین برای کشور شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :