نشست ارایه دستاوردهای هیات اعزامی به آمریکا در خصوص راهکارهای احیای دریاچه ارومیه با حضور مدیران و کارشناسان مسایل آب امروز در سالن شهید عباسپور شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی برگزار گردید.

به گزارش تبریز من، در این مراسم مهدی ضرغامی استاد دانشکده مهندسی عمران گزارشی از فرصت مطالعاتی با تاکید بر کارگاه احیای دریاچه ارومیه و اصغر اصغری مقدم استاد زمین شناسی دانشگاه تبریز نیز توضیحاتی در مورد کارگاه و بازدیدهای دریاچه های خشک و در حال احیای آمریکا شامل سالتون سی، اونز لیک، مونو لیک و گریت سالت ارایه نمودند.

به گفته این اساتید، در آمریکا مباحثی پیرامون دریاچه های داخلی شور و ریزگردها توسط متخصصان ایرانی و آمریکایی مطرح و در خصوص حل آنها تبادل نظر گردید. مقایسه تطبیقی بین دریاچه های شبیه دریاچه ارومیه نیز از جمله موارد دیگر این سفر بوده است. ما نیز می توانیم از اقدامات زهکشی استفاده کنیم تا سطح آب های زیرزمینی افزایش یابد، همچنین شدت کمبود آب در دریاچه های آمریکا به حادی دریاچه ارومیه نیست اما بیشتر بر روی مدیریت مصرف آب کار شده است.

برای احیای دریاچه ارومیه باید بتوان حقابه زیست محیطی را تامین کرد و هر چه زمان طولانی تر گردد هزینه احیا سنگین تر می گردد، هزینه احیا به مراتب کمتر از هزینه مهار ریزگرد خواهد بود. احیای دریاچه ارومیه تنها با برنامه ریزی دولت مردان و بدون دخالت ذی نفعان ممکن نخواهد بود، صادقانه باید اشتباهات گذشته عنوان شود تا رفع مشکل راحت تر صورت گیرد.

در ایران چرای بی رویه دام سبب از بین رفتن پوشش گیاهی گردیده است و لذا سطح زمین لخت و عاری از هر گونه پوشش به عنوان منشاء ریزگرد عمل می کند. برای حفظ گونه های مختلف در حال انقراض یک اکوسیستم در حال نابودی، بخشی از دریاچه را می توان انتخاب کرده و آب مورد نیاز آن بخش را تامین نمود.

در طرح ساماندهی میان گذر بر بهبود شرایط دریاچه، باید از تجربیات سازمان زمین شناسی یوتا استفاده نمود، همچنین برنامه آموزشی حفاظت محیط زیست باید از سطوح کودکان برنامه ریزی شود.

و سخن آخر اینکه در آینده با تغییر اقلیم و افزایش جمعیت، مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی، شهری و صنعتی با مشکل جدی تر مواجه خواهد شد لذا یکی از راه های تامین آب، حقابه محیط زیست خواهد بود که خود منجر به نابودی بسیاری از اکوسیستم ها می گردد.

در بخش دیگری از این نشست، غلامرضا هاشمی مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ضرورت ایجاب می کند تا از تمام ظرفیت ها در جهت استقرار مدیریت بهینه آب استفاده کنیم گفت:یکی از توان های این حوزه استفاده از نظرات اساتید دانشگاه در جهت احیای دریاچه ارومیه است. عزم دولت در اولین جلسه سال ۹۲ احیای این دریاچه بود که در نهایت منجر به تشکیل ستاد احیا شد و رویکرد ستاد این شد که بدون مطالعه هیچ گونه اقدامی انجام نشود. در مدت ۶ماه فعالیت ستاد، راهبرد های احیای دریاچه تدوین شده و مقرر گردید تا از تجارب کشور هایی که اقلیم مشابه ایران دارند استفاده گردد لذا در آمریکا ۴ دریاچه مشابه نگین آذربایجان تحت بررسی قرار گرفت که نتایج آن ها تاثیر خوبی بر دریاچه ارومیه خواهد داشت. همچنین پیشگیری از خشک شدن دریاچه آرال که ۱۳ برابر دریاچه ارومیه بود با اقدامات علمی نتیجه داد. اما ما از این تجربه پیش گیرانه استفاده نکردیم بنابراین بدون تلاش بهره بردار و مردم حوضه آبریز، احیای دریاچه ارومیه ممکن نیست.

خلیل ساعی نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی هم مطالعات تحقیقی را یکی از مهم ترین اهداف این ستاد دانست و گفت:خشک شدن دریاچه ارومیه باعث شد تا قدر آب را بدانیم زیرا لمس کمبود آب تلنگری بود تا به وجود این نعمت ارج نهیم. استان ما در مهندسی کشاورزی دارای پتانسیل های بالایی است که باید از آن ها استفاده نمود و لذا تا زمانی که جامعه روستایی منطقه با اهداف ستاد همراه نشوند نخواهیم توانست در امر احیا به نتیجه برسیم.

وی در پایان تاکید کرد:برگزاری کارگاه های آموزشی در شهر های حوزه دریاچه ارومیه با موفقیت انجام یافته و با آموزش روستاییان پروسه اقدامات اولیه احیای نگین آذربایجان تکمیل خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :