تظاهرات گسترده شهروندان فرانسوی در پاریس در پی اعتراض به اصلاحات قانون کار، به خشونت کشیده شده و پلیس در مقابله با تظاهرات کنندگان ناتوان بوده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :