برنامه های زیباسازی در سطح حوزه شهرداری منطقه دو تبریز با اجرای طرح دیواری مقبره الشعراء، ادامه می یابد.

به گزارش تبریزمن، عباس عادلی شهیر شهردار منطقه در این مورد گفت: پس از طراحی و ترسیم طرح دیواری رواق های مسجد کبود؛ از سوی واحد زیباسازی منطقه طرح دیواری مقبره الشعراء در مساحت ۳۰۰ مترمربع بر روی دیواره ضلع شرقی ساختمان جدید معاونت عمرانی منطقه در جوار میدان افلاک نما بعنوان پرترددترین مسیر این شهرداری، در حال طراحی است.

شهردار منطقه دو تبریز هدف از اجرای این طرح را معرفی برندهای تاریخی و فرهنگی این شهر ذکر کرده و افزود: از آنجائیکه بر اساس نظرسنجی بعمل آمده از شهروندان طرح دیواری رواق های مسجد کبود مورد استقبال عموم مردم و تمجید اصحاب هنر قرار گرفته بود، برآن شدیم تا توسط واحد زیباسازی منطقه طراحی و اجرای طرح مقبره الشعراء را در برنامه کاری این واحد قرار دهیم.

عباس عادلی شهیر همچنین ترسیم و اجرای سایر برندهای تاریخی فرهنگی تبریز را از برنامه های اصلی واحد زیباسازی شهرداری منطقه دو تبریز در سالجاری دانست.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :